Hvem star bag

Hvem står bag "Den ansvarlig indkøber"?

Den ansvarlige indkøber er et resultat af et samarbejde mellem Erhvervs- og Vækstministeriet v/Erhvervsstyrelsen, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Miljøministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Finansministeriet, Statens- og Kommunernes Indkøbs Service og Cabi i 2013.

Den ansvarlige indkøber bliver løbende opdateret. Vi modtager meget gerne dine kommentarer, så vi løbende kan forbedre Den ansvarlige indkøber.

Hvis du forslag til Den ansvarlige indkøber, kan du sende en mail til post@udbudsportalen.dk.

Formålet med Den ansvarlige indkøber

I 2012 besluttede regeringen i Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 – Ansvarlig Vækst”, at der skulle udarbejdes fælles offentlige retningslinjer for ansvarlige indkøb. Retningslinjerne er et tilbud til offentlige indkøbere, der ønsker at stille krav om samfundsansvar inden for de gældende juridiske rammer.

Værktøjet er udviklet med udgangspunkt i en behovsanalyse, der har søgt at afdække, hvilket værktøj du som offentlig indkøber har brug for med udgangspunkt i de oplevede udfordringer og barrierer for at stille CSR-krav.

Hensigten har været at udarbejde fælles vejledning om samfundsansvar i offentlige indkøb, der tager udgangspunkt i de eksisterende retningslinjer og vejledninger.

Den ansvarlige indkøber indeholder råd og vejledning, værktøjer og forslag til at tænke samfundsansvar, når du køber ind. Værktøjet indeholder også en række eksempler på kontraktvilkår mv. Værktøjet kan ikke stå alene. Du skal altid overveje, om beskrivelserne og eksemplerne passer på den situation, som netop du står i. Vi har udarbejdet retningslinjer og et værktøj til brug i mange forskellige situationer – og det som er den rette løsning i den ene situation, er ikke den rette i en anden. Så husk at gøre dig dine egne overvejelser og vurderinger.

Det står dig frit for, om du ønsker at benytte materiale og oplysninger på csr-indkob.dk, der i øvrigt kan ske vederlagsfrit.

Ansvarsfraskrivelse

Vi er nødt til at fremhæve over for brugere af Den ansvarlige indkøber, at materiale og oplysninger generelt er meget omfattende og komplekst, og at den vejledningsmæssige værdi konstant påvirkes af regelændringer og ny praksis. Informationerne i værktøjet opdateres løbende, men vi kan ikke garantere, at alle informationer til en hver tid er fuldt opdaterede.

Vi er særligt af disse grunde nødsaget til generelt at fraskrive ethvert muligt ansvar for fejl, udeladelser og mangelfulde opdateringer, der måtte være i informationer på Den ansvarlige indkøber, herunder i tekst, i form af skemaer og i vejledninger og værktøjer m.v. Vi kan ej heller påtage os ansvar for indholdet af hjemmesider, hvortil der henvises eller "linkes" fra Den ansvarlige indkøber. Ligeledes fraskriver vi os ethvert muligt ansvar for tab, skader eller ulempe, der skyldes brug af csr-indkob.dk, herunder datatab og retsfortabelser.

Vi påtager os ikke ansvar for eventuelt misbrug af Den ansvarlige indkøbers informationer. Ansvaret for indholdet af materiale, hvor det fremgår, at det er udarbejdet af andre, påhviler alene den angivne forfatter.