Hvad er miljøkrav

Hvad er offentlige grønne indkøb?

EU definerer offentlige grønne indkøb som "... en proces, hvorved offentlige myndigheder erhverver varer, tjenester eller får udført bygge- og anlægsarbejder, som har mindre miljøvirkning målt over levetiden sammenlignet med varer, tjenester og bygge- og anlægsarbejder med samme primære funktion..."

Læs EU's meddelelse om offentlige indkøb for et bedre miljø

Så meget bruger det offentlige Danmark på indkøb

Offentlige indkøb udgør knap 20 % af EU's samlede BNP, altså ca. 2.000 mia. euro. Heraf udgør de danske offentlige indkøb knap 300 mia. kr.

Offentlige indkøb kan medvirke til at opnå lokale, regionale og nationale målsætninger på miljø- og klimaområdet. Undersøg, om din organisation har vedtaget fx. miljø- og klimapolitikker, som jeres indkøbspolitik kan bidrage til.

Eksempel: Region Nordjyllands klimahandlingsplan

Det kan du opnå ved at stille miljøkrav

Eksempel: Cases fra Miljøstyrelsen: Grønne salg åbner døre

Eksempel: Flyvestationen Karup skabte vækst hos leverandør

Nogle miljøkrav er obligatoriske

Ud over de mål og politikker, I har på miljøområdet i jeres indkøbspolitik, er der centrale målsætninger og forpligtelser, som man som offentlig myndighed skal overholde.