Region Hovedstadens klimaanalyse viste, at knap 80 % af deres CO2-udslip stammer fra det energiforbrug, der bruges, når deres varer og serviceydelser bliver fremstillet og transporteret. Det er f.eks.:
  • medicin
  • transport
  • vedligehold af bygninger
Det har fået Region Hovedstaden til at sætte særligt fokus på indkøb i deres klimastrategi, fordi regionen kan påvirke leverandørernes brug af klimavenlig produktion og transport.

Uddrag fra Region Hovedstadens klimastrategi

”Klimavenlige offentlige indkøb spiller en væsentlig rolle i klimaindsatsen og kan samtidig udvide markedet for grøn innovation og grønne varer og serviceydelser. Som ansvarlige for en meget stor andel af de offentlige indkøb i Danmark har kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden gennem egne indkøb og forbrug en markant mulighed for at påvirke leverandørernes brug af klimavenlig produktion og transport.” ”MÅL FOR KLIMAVENLIGT FORBRUG OG INDKØB 2025: Kommuner og region bruger klimavenlige indkøb som et strategisk redskab til at fremme nye, grønne løsninger, der skaber værdi for både offentlige og private parter.”