Det har betydning for leverandørerne, hvordan det offentlige prioriterer grønne indkøb. Bl.a. i forhold til vækst, jobskabelse, innovation, eksport og markedsføringsmuligheder. Det viser 7 cases, som Miljøstyrelsen udarbejdede i 2013. Casene demonstrerer bl.a., at det åbner nye døre på det offentlige og private marked, når en leverandør sælger til det offentlige. Samtidig er det med til at skabe produktinnovation, der i flere situationer rummer potentiale for eksport.