Sådan skriver Aarhus Kommune i deres indkøbspolitik ”indkøb med omtanke”: Aarhus Kommune gør en aktiv indsats for at mind­ske miljøbelastningen fra kommunens virk­somhed, bl.a. gennem miljørigtige indkøb. I samar­bejde med Miljøministeriet, andre kommuner og organisationer arbejder vi på at gøre vores indkøb så grønne som muligt. Ved hvert udbud vurderer Aarhus Kommune konkret, hvilke miljøkrav vi vil sætte. Det kan være miljøkrav i forhold til virk­somheden, til varen/ydelsen – og konkrete krav til kvalitet, levetid, miljø og emballering etc. Århus Kommune lægger bl.a. vægt på
  • Miljøvenlig fremstilling, distribution og bortskaffelse af produktet
  • Miljøvenlig brug
  • Genanvendelig emballage
  • Produktets levetid