Paradigmet indeholder alle de miljø- og klimakrav, som Borgerrepræsentationen har vedtaget skal være en del af et udbudsmateriale –enten i form af et kontraktvilkår eller som mindstekrav i en kravspecifikation. For eksempel er kravene fra Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb indsat. Dokumentet indeholder også en liste med inspiration til, hvilke andre miljø- og klimakrav man kan stille for at nå kommunens visioner og mål for miljø- og klima. Paradigmet er ikke offentligt tilgængeligt, da det er et dynamisk arbejdsredskab, som hele tiden opdateres. Hvis du ønsker at få det til inspiration, kan du kontakte Thomas A. Christensen på thoach@tmf.kk.dk.