”Rammeaftalen regulerer i relevant omfang Leverandørens udvisning af samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, som ligger til grund for principperne i FN's Global Compact. I sammenhæng hermed regulerer rammeaftalen i relevant omfang Leverandørens udvisning af nødvendig omhu, som formuleret i OECD's Retningslinjer for Multinationale virksomheder.”