Et eksempel på formulering på, hvornår og hvordan dokumentationen i ovenstående boks påtænkes opkrævet: Leverandøren skal til hver en tid, senest en måned efter Ordregivers skriftlige anmodning herom, kunne opfylde pågældende dokumentationskrav.”

Et eksempel på formulering på, hvornår dokumentationskravene i ovenstående boks anses for opfyldt: ”Dokumentationskravene anses som opfyldt ved, at Leverandøren har udarbejdet en såkaldt "Communication on Progress" (fremskridtsrapport) i forbindelse med Leverandørens tilslutning til FN's Global Compact. Ordregiver accepterer naturligvis også andre bevistyper, der opfylder de i nærværende fastlagte dokumentationskrav.”.