”Leverandøren skal opfylde følgende dokumentationskrav:

  1. Erklæring fra leverandørens ledelse, hvorved det erklæres, at leverandøren ved opfyldelse af kontrakten løbende sikrer overholdelsen af [overnævnte krav] til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø, anti-korruption og nødvendig omhu.
  2. Beskrivelse af praktiske tiltag, hvori de tiltag beskrives, som leverandøren har gennemført med henblik på at sikre overholdelsen af [ovennævnte krav]. Denne beskrivelse kan omfatte en beskrivelse af påtagne forpligtelser, implementerede systemer og andre iværksatte tiltag.
  3. Beskrivelse af resultatmålinger, hvori det beskrives, hvorledes resultatet af iværksatte tiltag måles. Dette kan ske ved brug af standarder såsom Global Reporting Initiative's Sustainability Reporting Guidelines, G3 eller G3.1 og G4 samt COP-rapport (Global Compact Communication on Progress (fremskridtsrapport).”

Såfremt ordregiver stiller krav til dokumentation skal der præciseres, hvornår og hvordan denne dokumentation påtænkes opkrævet, samt hvornår dokumentationskravene anses for opfyldt.