Københavns Kommune har arbejdet aktivt med at bruge sociale krav. Kommunen har udarbejdet et kontraktparadigme, hvori man kan hente inspiration til hhv. sociale klausuler på bygge- og anlægsområdet og tjenesteydelser: