Gode råd om indkøb

 • Overvej, om den eksisterende bilpark bruges optimalt.
 • Overvej, om transportbehovet kan dækkes af køretøjer med miljøvenligt brændstof eller elbiler.
 • Husk, at nogle elbiler bruger batteriet til kabineopvarmning, hvilket om vinteren kan reducere bilens rækkevidde kraftigt.
 • Overvej leasing af elbiler eller batterier.
 • Automatisk dæktryksovervågning af biler kan være en fordel, da optimalt dæktryk højner energieffektiviteten.
 • Overvej, om indkøb af transportydelser er en bedre løsning end indkøb af køretøjer.
 • Der bør ikke være brugt maling og lak baseret på organiske opløsningsmidler, da de er sundhedsskadelige. Desuden er visse organiske opløsningsmidler skadelige for miljøet.
 • Tungmetaller som krom, bly, kviksølv og cadmium bør være undgået ifølge EU-direktiv 2000/53/EF. Tjek, om direktivet er overholdt - især for biler der ikke har europæisk oprindelse.
 • Hvis der er brugt blødgjort pvc til at beskytte undervognen mod stenslag, vil der blive udledt ftalater til miljøet, når belægningen slides ved kørsel og ved bilvask. Ftalater er blødgørere, som kan nedsætte forplantningsevnen hos mennesker og dyr.
 • Hvis plastdele er mærket med plasttype, er de gjort lettere at affaldssortere ved bortskaffelse.
 • Svanemærkede bilvaskehaller sparer vand. Svanemærket er bl.a. garanti for, at vandforbruget er lavt, at vaskemidlerne overholder særlige miljøstandarder, og at det spildevand, der ledes til kloakken, har et begrænset indhold af tungmetaller.