Gode råd om indkøb

  • Køb energieffektive modeller
  • Køb produkter med lang levetid
  • Køb produkter, der egner sig til genbrug og opgradering, så de lever længere
  • Køb produkter med færrest mulige farlige stoffer
  • Bortskaf udtjente produkter som elektronikaffald
  • Efterspørg emballage, der kan genbruges eller returneres

Gode råd om brug

  • Indstil computeren til at slukke for skærmen efter 5-15 minutter uden brug.
  • Sluk skærmen manuelt på knappen, når du går fra pladsen. Skærmen kan sagtens tåle de mange slukninger.
  • Justér baggrundsbelysningen, så den ikke lyser mere end nødvendigt. Sæt en elspareskinne til din computer, og sæt skærmens stik hertil. Så slukker skærmen helt, når du lukker computeren ned.