Gode råd om indkøb

  • Køb energieffektive modeller
  • Køb produkter med lang levetid
  • Køb produkter, der egner sig til genbrug og opgradering, så de lever længere
  • Køb produkter, der støjer mindst muligt
  • Køb produkter med færrest mulige farlige stoffer
  • Bortskaf udtjente produkter som elektronikaffald
  • Efterspørg emballage, der kan genbruges eller returneres

 

Gode råd om brug

  • Indstil den tynde klient til at gå i sleep eller dvale efter 15-30 minutter uden brug og til at slukke for en tilsluttet skærm efter 5-15 minutter, hvis det er muligt.
  • Sæt en elspareskinne til din computer, og sæt stik for ekstern skærm og andet udstyr hertil. Så slukker udstyret helt, når du lukker den tynde klient ned.