Gode råd om indkøb

  • Gør bygningen så energieffektiv som mulig
  • Installer energieffektiv opvarmning, køling, ventilation, vandopvarmning og elektronik
  • Vælg vedvarende energikilder og højeffektiv kraftvarmeproduktion
  • Tænk i livscyklustankegangen for byggematerialer
  • Brug bæredygtige materialer uden giftige stoffer
  • Brug energieffektive køretøjer på byggepladsen