Gode råd om indkøb

 • Køb energieffektive modeller med lang levetid
 • Køb modeller, der kan udskrive på begge sider af papiret for at spare papir.
 • Køb modeller, der har lavt støjniveau.
 • Køb modeller, der kan bruge tonerkassetter, som opfylder Svanemærkekriterierne.
 • Overvej behovet grundigt. Ofte passer det bedst med en multifunktionsmaskine (kopi, print og skan), der også kan printe i farver.
 • Køb en model, som hurtigt er klar efter dvale. Derved kan maskinen indstilles til hurtigere at gå i dvale uden gene for brugerne.

 

Gode råd om brug

 • Indstil maskinen til at gå i dvale efter 10-30 minutter uden brug.
 • Indstil maskinen til som standard at printe i sort og på begge sider af papiret.
 • Anvend papir, der opfylder miljøkriterierne for papir.
 • Opfordr andre til at printe mindst muligt. 
 • Sørg for at arbejdsmiljøkravene med hensyn til støj, varme, støv og ozon kan overholdes i det lokale, maskinen skal stå.