Gode råd om indkøb

  • Anvend kompost som jordforbedringsmiddel
  • Undgå tørv som jordforbedringsmiddel
  • Begræns brug af plantebeskyttelsesmidler og anvend alternative skadedyrsbekæmpelsesmetoder
  • Brug effektive vandingssystemer
  • Køb fortrinsvis økologisk dyrkede og hjemmehørende prydplanter
  • Foretag organisk affaldshåndtering til kompostering
  • Køb produkter i genbrugsemballage
  • Køb maskiner med et lav støj- og partikelforurening
  • Anvend biologisk nedbrydelige smøremidler eller regenereret olie til havemaskinerne