Gode råd om indkøb

  • Sørg for, at ventilationsanlægget er beregnet og dimensioneret optimalt.
  • Tænk vedligeholdelse ind allerede i konstruktions- og indkøbsfasen.
  • Husk at få foretaget det lovpligtige eftersyn af store ventilations- og klimaanlæg mindst hvert 5. år.
  • Sørg for jævnlig kontrol af alle komponenter i ventilationsanlægget.
  • Gå efter energieffektive cirkulationspumper med en EEI-værdi på højst 0,23. EEI-værdien er oplyst på eller nær pumpens mærke- plade. De mest energieffektive pumper har en EEI-værdi på 0,20.
  • Gå efter motorer med indbygget frekvensomformer, eller brug en ekstern frekvensomformer. Med en frekvensomformer opnår I den største besparelse.

 

Gode råd om brug

> Læs mere om energieffektiv ventilation