Gode råd om indkøb

  • Efterspørg ruder og rammer med høj termisk virkningsgrad
  • Tag klimaforhold med i beslutningsprocessen om indkøb af ruder
  • Sørg for effektiv vedligeholdelse af vinduer for at øge levetiden
  • Efterspørg produkter, der er designet, så de er nemme at adskille og genbruge efter endt levetid
  • Sørg for sikker bortskaffelse og højst mulig genbrug af materialer efter endt levetid