Herlev Kommune har indgået en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, Ungdommens UddannelsesvejledningsCenter Nord og Københavns Tekniske Skole om at sikre praktikpladser til elever på Københavns Tekniske Skoles afdeling i Herlev. Hver partner har forpligtet sig til at foretage specifikke tiltag og koordinere med de andre partnere. Eksempler på tiltag i partnerskabet:

  • Borgmesteren i Herlev Kommune sender opfordringsbreve til relevante virksomheder.
  • Dansk Byggeri opfordrer sine relevante medlemsvirksomheder i Herlev, der ikke har elever, til at oprette praktikpladser.
  • Kommunen indrykker en annonce i den lokale avis med opfordring til at oprette praktikpladser.
  • Ungdommens UddannelsesvejledningsCenter Nord, som vejleder unge i valg af uddannelse og erhverv, screener alle unge mellem 18-25 år, der henvender sig i Jobcenteret.
  • Københavns Tekniske Skole besøger relevante virksomheder med information om muligheder og regler og opfordrer dem til at registrere sig på praktikpladsen.dk, som formidler kontakt mellem godkendte praktikvirksomheder og elever.

Partnerskabsaftale Herlev Kommune 

Da partnerskabet blev indgået i august 2010, manglede 35 elever ved Københavns Tekniske Skole i Herlev en praktikplads. Ultimo september 2011 var tallet nede på 3. Effekten kan ikke direkte måles, men resultaterne indikerer, at ordningen har påvirket antallet af praktikpladser i Herlev positivt.

Evaluering partnerskab Herlev