Hvad betyder det for miljøet?

Hvis I bruger de foreslåede kriterier, har det betydning for en lang række miljøforhold. For eksempel hjælper det klimaet, hvis I stiller krav til køretøjernes energieffektivitet. I mindsker luftforureningen, hvis I stiller krav til køretøjernes Euronorm. Gennem indkøbskrav kan I også mindske støjpåvirkningen.