Hvad betyder det for miljøet?

Hvis I stiller de foreslåede miljøkrav til tekstiler, bidrager I først og fremmest til en mindre sundhedspåvirkning af personer, som er i kontakt med tekstilerne. I bidrager også til mindre miljøpåvirkning som luftforurening, smog, ophobning af problematiske stoffer i fødekæden, skader på vandlevende organismer og forringelse af vandkvaliteten i søer og vandløb.
> Se livscyklusvurdering om sammenligning af forskellige tekstiltyper i EU’s GPP-kriterier for tekstiler (pdf)