Hvad betyder det for miljøet?

Hvis I stiller de foreslåede miljø- og energikrav til fødevarer og cateringservice, bidrager I bl.a. til at mindske intensiteten af landbrugsproduktionen til gavn for plante- og dyreliv og drikkevand. Samtidig højner i sundhed for de bespisende, arbejdsmiljøet for produktionspersonale og dyrevelfærden for husdyr. Endelig bidrager I til efterspørgslen på fisk af bestande, som ikke er truet af overudnyttelse.