Hvad betyder det for miljøet?

Hvis I stiller de foreslåede miljø- og energikrav til møbler, hjælper I klimaet, fordi der bliver brugt mindst mulig energi til at fremstille materialerne. Kravene sikrer, at der ikke bruges farlige stoffer i fremstillingsprocessen, som er forurenende for grundvandet. Mængden af affald bliver mindre, når møblerne holder bedre og er nemmere at skille ad til reparation og genbrug. Endelig sikrer kravet om bæredygtigt skovbrug mangfoldighed af dyr og planter og respekt for folk, der lever i skoven.