Hvad betyder det for miljøet?

Hvis I stiller de foreslåede miljøkrav til papir, bidrager du til at efterspørge træ af lovlig og bæredygtig oprindelse eller udnyttelse af genbrugstræ. Det højner mangfoldigheden af dyr og planter og sikrer respekt for folk, der lever i skovområder. Endvidere stilles krav til stoffer i blegningsprocessen af papiret.

Der er stor efterspørgsel på genbrugspapir, hvilket er godt for miljøet, da det mindsker behovet for nyproduceret papir. Genbrugspapir kan dog ikke opfylde vores samlede papirforbrug, og derfor er det særligt vigtigt at stille miljøkrav til den andel af papiret, der er nyproduceret, da her er et stort miljøforbedringspotentiale.