Hvad betyder det for miljøet?

Hvis I benytter de forslåede miljø- og energikriterier for bygninger, bidrager I til at mindske:

  • Energiforbrug til opvarmning, køling, ventilation, varmt vand og elektricitet og deraf følgende CO2-emissioner
  • Forbrug af naturressourcer
  • Forbrug af ferskvandsressourcer i både bygge- og brugsfasen
  • Negativ effekt på kommende beboeres sundhed pga. farlige stoffer i byggematerialer
  • CO2-emissioner fra transport af byggematerialer og -produkter
  • Affaldsproduktion