Hvordan hænger indkøbskriterierne sammen med miljømærkerne?

I Energistyrelsens kriterier omhandler komplekse digitale modtagere, men Svanemærkets kriteriesæt omhandler simple digitale modtagere. Energistyrelsens har ikke kriterier for simple modtagere, fordi der er lovkrav til deres energieffektivitet under EU’s ecodesigndirektiv. Kriterierne i Svanemærket for simple digitale modtagere svarer til de lovpligtige ecodesignkrav.

I Svanemærkets kriteriesæt indgår andre kriterier end for energieffektivitet, og I kan derfor søge inspiration til andre miljøindkøbskriterier i Svanemærkets kriterier.