Hvordan hænger indkøbskriterierne sammen med miljømærkerne?

Energistyrelsens kriterier for energieffektivitet, som her vist, er formuleret med udgangspunkt i EU’s Energimærkning af fjernsyn (EU/1062/2010). EU’s miljømærke Blomsten og Svanemærkets kriterier for standbyforbrug er nu lovpligtige krav i henhold til EU’s ecodesignregler for fjernsyn (EF/642/2009). Tv, der overholder Energistyrelsens kriterier, vil endvidere have et lavere energiforbrug end det maksimalt tilladte forbrug i EU’s miljømærke Blomsten. 

I EU’s miljømærke Blomsten og Svanemærket indgår andre kriterier end for energieffektivitet, og I kan derfor søge inspiration til andre miljøindkøbskriterier i EU’s miljømærke Blomsten og Svanemærket.