Hvordan hænger indkøbskriterierne sammen med miljømærkerne?

Produkter mærket med EU’s miljømærke Blomsten opfylder ikke nødvendigvis Energistyrelsens kriterier for lyskilders energieffektivitet, det kræver en sammenligning af de enkelte pågældende kriterier. Produkter mærket med EU’s miljømærke Blomsten vil som udgangspunkt opfylde de ikke-energirelaterede kriterier, idet EU’s GPP-kriterier er formuleret med udgangspunkt i kriterierne for EU’s miljømærke Blomsten. I miljømærkekriterierne for EU’s miljømærke Blomsten, kan I få inspiration til at opstille indkøbskriterier om lyskilders farvegengivelse og -temperaturer. Bemærk dog, at der har været minimumslovkrav om farvegengivelse (RA-værdi over 80) siden 2010 og at for LED-lyskilder til indendørs brug pr. 1. september 2013 er minimumslovkrav om farvegengivelse (også RA-værdi over 80).