Hvordan hænger indkøbskriterierne sammen med miljømærkerne?

I henhold til EU's miljømærke skal mindst 10 % af de nye træfibre stamme fra certificeret bæredygtigt forvaltede skove, mens procentdelen under Svanemærket er mindst 20 %. Derfor opfylder produkter mærket med EU’s miljømærke Blomsten eller Svanemærket ikke nødvendigvis Naturstyrelsens delkriterium om mindst 70 % bæredygtigt eller genbrugt træ, men det kan sagtens være tilfældet, og må derfor bero på en konkret vurdering.