Krav til levering

Hvis I også vil stille miljøkrav til leveringen, så brug disse råd:
  • Tjek, om jeres organisation har politikker og mål for transportområdet, som kan understøttes ved indkøb.
  • Overvej, om I behøver dag til dag-levering eller kan nøjes med færre leveringer.
  • Overvej, om I kan mindske levering af varer med fly
  • Overvej, om I kan give leverandøren mulighed for at pålægge mindre ordrer et strafgebyr (definér samtidig en beløbsgrænse for mindre ordrer)
  • Hvis I vælger at stille krav, kan I f.eks. henvise til en passende Euronorm eller lade jer inspirere af Center for Grøn Transports vejledning
  • I kan også finde inspiration i EU's 'Clean Vehicles Directive'
  • Hvis jeres vareleverandør køber transportydelser af et andet firma, bør denne stille de samme krav til sin underleverandør.
  • Ved indkøb af et lille volumen kan det være forholdsmæssigt skrapt at stille miljøkrav til leveringen, da det kan pålægge leverandøren store omkostninger i forhold til salgsvolumenet.