”Såfremt der opstår konkret begrundet mistanke om, at de leverede varer og/eller ydelser eller dele heraf er udført efter produktionsprocesser eller -metoder, hvor de ovennævnte krav til menneskerettigheder, arbejdsrettigheder eller miljø ikke er overholdt, skal Leverandøren straks efter Kundens anmodning fremsende en skriftlig redegørelse for samt dokumentere under hvilke produktionsprocesser og/eller –metoder de varer og/eller tjenesteydelser , der indgår til opfyldelse af Rammekontrakten, er udført.”