4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet et notat om hovedbetingelserne for brug af sociale klausuler. Læs notatet her: Fire hovedbetingelser for brug af sociale klausuler