Københavns Kommune besluttede i 2010 at bruge sociale krav. Det gælder kun for bygge-/anlægsopgaver og driftsopgaver, der løber mere end 6 måneder, og lønomkostninger på mindst 4 mio. kr. og/eller en kontraktværdi ekskl. moms på mindst 10 mio. kr.

Læs København Kommunes interne cirkulære med bl.a. udkast til kontraktklausul og vejledning til projektledere m.v.