Gennem flere udbud har Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme brugt krav, som opfordrer til at beskæftige elever i tjenesteydelseskontrakter. Opfordringskravene fokuserer på at ansætte elever inden for specifikke håndværksfag.

Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme har kontaktet 4 leverandører om deres erfaringer med opfordringskravet. 2 leverandører svarede på henvendelsen, og de havde hver en elev tilknyttet opgaveløsningen.

Den ene elev var lige blevet færdiguddannet, og leverandøren forventede at indgå en ny uddannelsesaftale. Begge leverandører oplyste, at det at have praktikpladser var god kutyme i branchen, og at det sendte et positivt signal til driftsherren om, at man fulgte opfordringen.