Strategi og politik – arbejdsklausuler

Når du som offentlig indkøber bruger offentlige midler på kontrakter med private leverandører, skal du forholde dig til, om du ønsker eller er forpligtet til at bruge arbejdsklausuler.

Definition af arbejdsklausuler

En arbejdsklausul er en klausul i udbudskontrakten om, at den valgte leverandør og dennes underleverandører sikrer, at løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

Hvem er forpligtet til at bruge arbejdsklausuler?

Politik for brug af arbejdsklausuler

En politik for brug af arbejdsklausuler kan indeholde:

Eksempel fra Region Syddanmark:

Regionsrådet har den 22. juni 2015 vedtaget en klausultekst om brug af arbejdsklausuler i bygge- og anlægskontrakter.

Eksempel fra Region Midtjylland:

Regionsrådet har den 17. december 2014 vedtaget en klausultekst om Arbejdsklausuler i bygge- og anlægskontrakter.

Eksempel fra Region Nordjylland:

I et udbud af vinduespolering er der indsat en arbejdsklausul, der bl.a. stiller krav om, at lønnen ikke må være mindre gunstig end den overenskomst, der gælder for arbejde af samme art. Dette gælder også for arbejde, der udføres af underleverandører.