Særligt for staten

Statslige ordregivere er forpligtet til i relevante udbud at overveje at bruge sociale krav i uddannelses- og praktikpladser. De skal følge ”følg eller forklar-princippet”. Relevante udbud kan f.eks. være bygge- og anlægsprojekter som hospitalsbyggeri og infrastrukturprojekter.