Strategi og politik – sociale klausuler

Sociale klausuler kan hjælpe særligt udsatte

Som offentlig indkøber kan du bruge sociale klausuler i udbud til at sikre, at leverandøren løfter nogle sociale hensyn. Det kan f.eks. være at sikre praktikpladser eller gøre en indsats for grupper, der har svært ved at finde arbejde.

Hvad er sociale klausuler?

Her kan du placere de sociale klausuler 

En social klausul er et kontraktvilkår.

Indkøbs- og udbudsstrategier er et godt sted at forankre de sociale klausuler. Mange offentlige myndigheder har særlige afsnit om f.eks. brug af sociale klausuler i deres politikker.

Afvej fordele og ulemper

Ekstra klausuler vil som regel altid give en ekstra udgift. Derfor bør du altid overveje, om de forventede fordele opvejer merudgifterne for dig og leverandøren.

Stil disse 3 spørgsmål

Når du arbejder med sociale hensyn på et strategisk niveau, er der nogle grundlæggende spørgsmål, du bør stille dig selv:

1. Hvorfor vil vi stille sociale klausuler?

Du skal overveje, hvilke mål har du med at stille sociale klausuler i udbuddet. Det kan f.eks. være:

Det kan være, at I som myndighed har en formuleret indkøbspolitik, udbudsstrategi eller lignende, der angiver rammerne brugen af sociale klausuler i jeres organisation.

2. Hvordan vil vi arbejde med sociale hensyn og krav?

Det er en god idé at skrive i indkøbspolitikken, hvilke krav I vil bruge.

Man kan stille forskellige typer krav, f.eks.:

Der er også mulighed for ikke at forpligte sig ved at stille krav, men dog opstille vilkår i kontrakten:

Der er også alternativer til sociale klausuler:

3. Hvordan vil vi følge op på vores strategi?

Hvis I har sat politiske mål for, hvordan de sociale klausuler skal bruges i jeres udbudspolitik eller partnerskabsaftale, kan I have behov for en analyse eller afrapportering af, hvad I har gjort og opnået. Den kan f.eks. tage udgangspunkt i disse spørgsmål:

Eksempel: Sociale klausuler i Københavns Kommune 

Eksempel: Herlev Kommunes partnerskab med eksterne aktører

Eksempel: Styrelsen for Slotte og Kulturejendommes erfaring med opfordringsklausuler

Eksempel: Region Nordjylland som har bestemmelser omkring brug af sociale klausuler vedrørende lærlinge- og praktikpladser. De anvendes primært i forbindelse med byggeri.

Eksempel på en skabelon til, hvordan man stiller krav om uddannelses- og praktikaftaler.

Yderligere inspiration:

Læs Cabis analyser om den praktiske brug af sociale klausuler og kommunale eksempler.

Læs Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning i sociale klausuler.