Kravspecifikation

Etiske krav egner sig som udgangspunkt ikke til at blive stillet i kravspecifikationen. Det skyldes, at virksomhedens etiske tilgang ikke kan betragtes som en teknisk specifikation – altså et krav, som knytter sig til produktet.

I kravspecifikationen kan du således eksempelvis ikke stille krav om fairtrade (etisk handel). Fairtrade-kriterier vedrører ifølge retspraksis ikke selve beskrivelsen af kontraktens genstand, men må derimod opfattes som en betingelse vedrørende kontraktens udførelse. Et eventuelt krav om fairtrade-kriterier må derfor i stedet anføres i udkastet til kontrakt som en betingelse for kontraktens udførelse, jf. nedenfor om ”Etiske krav i kontrakten”.