Opfølgning på kontrakt – etiske krav

Brug mål og rapportering

Når du følger op på kontrakten, er det vigtigt at bruge klare mål og rapportering. De hjælper dig, når du skal vurdere, om de initiativer og indkøbspolitikker, du har sat i søen, er blevet implementeret.

Gør det enkelt, og følg op på, om de opstillede mål er nået. Undersøg f.eks., hvordan leverandører følger op på deres underleverandører, og om de har manglet at overholde nogle af de krav, du har opstillet.

Hav CSR som fast punkt

Hav f.eks. et fast punkt om CSR på jeres leverandørmøder, hvor virksomhedens opfyldelse af de etiske krav indgår. Præciser der evt. i kontrakten.

Mistanke om manglende overholdelse af krav

Hvis du har mistanke om, at der sker brud på menneske- eller arbejdstagerrettigheder, bør du gå i dialog med leverandøren. Du skal foretage en konkret vurdering i hver eneste sag. Der er ikke one-size-fits-all.

Læs mere om, hvad du kan gøre, hvis du har mistanke om, at etiske krav ikke er opfyldt, under Dokumentation og i CSR-kompasset, og tænk allerede dette ind i forbindelse med udarbejdelsen af kontrakten, jf. ovenfor. Tag i den forbindelse også stilling til, hvilke konsekvenser der får, hvis leverandøren ikke overholder kravene. Husk i den forbindelse, at de etiske krav som hovedregel er en bi-forpligtigelse i forhold til kontraktens hovedydelse. Du bør derfor tilpasse misligholdelsesbeføjelserne efter dette.

Mere inspiration

Her kan du se SKI’s kontraktskabelon for samfundsansvar. Du kan også læse mere om SKI’s krav til CSR.