Hvad skal du købe?

Vej og park Vej og park - Gartneriydelser

Miljøkrav – Gartneriydelser

Hvad vil du have vist?

Kopier teksten
Kopier teksten

Herunder er forslag til tekst, som du kan indsætte i dit udbudsmateriale

Etiske krav – Gartneriydelser

Hvad vil du have vist?

  • Udbudsbekendtgørelse
  • Kontraktvilkår
  • Dokumentation
Kopier teksten
Kopier teksten

Herunder er forslag til tekst, som du kan indsætte i dit udbudsmateriale

Arbejdsklausuler – Gartneriydelser

Cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter er under revision. Når det nye cirkulære foreligger, vil Den Ansvarlige Indkøber snarest blive opdateret.

Sociale klausuler – Gartneriydelser

Hvad vil du have vist?

Kopier teksten
Kopier teksten

Herunder er forslag til tekst, som du kan indsætte i dit udbudsmateriale