Hvad skal du købe?

Arbejde og uddannelse Arbejde og uddannelse - Løn og personaleadministration

Miljøkrav – Løn og personaleadministration

Der er ikke udarbejdet miljø- og energikriterier på dette område. I ”Skridt-for-skridt” kan du læse om, hvornår det er relevant at stille miljø- og energikrav.

Etiske krav – Løn og personaleadministration

Hvad vil du have vist?

  • Dokumentation
Kopier teksten
Kopier teksten

Herunder er forslag til tekst, som du kan indsætte i dit udbudsmateriale

Arbejdsklausuler – Løn og personaleadministration

Cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter er under revision. Når det nye cirkulære foreligger, vil Den Ansvarlige Indkøber snarest blive opdateret.

Sociale klausuler – Løn og personaleadministration

Hvad vil du have vist?

Kopier teksten
Kopier teksten

Herunder er forslag til tekst, som du kan indsætte i dit udbudsmateriale