Hvad skal du købe?

Ældre og sundhed Ældre og sundhed - Plejecentre

Miljøkrav – Plejecentre

Der er ikke udarbejdet miljø- og energikriterier på dette område. I ”Skridt-for-skridt” kan du læse om, hvornår det er relevant at stille miljø- og energikrav.

Etiske krav – Plejecentre

Hvad vil du have vist?

  • Dokumentation
Kopier teksten
Kopier teksten

Herunder er forslag til tekst, som du kan indsætte i dit udbudsmateriale

Arbejdsklausuler – Plejecentre

Cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter er under revision. Når det nye cirkulære foreligger, vil Den Ansvarlige Indkøber snarest blive opdateret.

Sociale klausuler – Plejecentre

Hvad vil du have vist?

Kopier teksten
Kopier teksten

Herunder er forslag til tekst, som du kan indsætte i dit udbudsmateriale