Hvad skal du købe?

Beredskab Beredskab - Sikrings- og vagtydelser

Miljøkrav – Sikrings- og vagtydelser

Der er ikke udarbejdet miljø- og energikriterier på dette område. I ”Skridt-for-skridt” kan du læse om, hvornår det er relevant at stille miljø- og energikrav.

Etiske krav – Sikrings- og vagtydelser

Hvad vil du have vist?

  • Dokumentation
Kopier teksten
Kopier teksten

Herunder er forslag til tekst, som du kan indsætte i dit udbudsmateriale

Arbejdsklausuler – Sikrings- og vagtydelser

Cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter er under revision. Når det nye cirkulære foreligger, vil Den Ansvarlige Indkøber snarest blive opdateret.

Sociale klausuler – Sikrings- og vagtydelser