Hvad skal du købe?

Rengøring Rengøring - Vinduespolering

Miljøkrav – Vinduespolering

Hvad vil du have vist?

Kopier teksten
Kopier teksten

Herunder er forslag til tekst, som du kan indsætte i dit udbudsmateriale

Etiske krav – Vinduespolering

Hvad vil du have vist?

  • Dokumentation
Kopier teksten
Kopier teksten

Herunder er forslag til tekst, som du kan indsætte i dit udbudsmateriale

Arbejdsklausuler – Vinduespolering

Cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter er under revision. Når det nye cirkulære foreligger, vil Den Ansvarlige Indkøber snarest blive opdateret.

Sociale klausuler – Vinduespolering

Hvad vil du have vist?

Kopier teksten
Kopier teksten

Herunder er forslag til tekst, som du kan indsætte i dit udbudsmateriale