Hvad er ansvarlige indkøb?

Med ansvarlige indkøb menes egentlig samfundsansvarlige indkøb. Der er tale om indkøb, der foretages under hensyn til forskellige samfundsmæssige forhold. At købe ansvarligt ind er det samme som at tage et samfundsansvar på sig.

I praksis køber offentlige myndigheder – og andre virksomheder – ansvarligt ind ved at stille særlige krav til leverandørerne eller det, der erhverves. På de næste sider forklares nærmere hvad disse særlige krav dækker over og med hvilket formål de stilles. Af hensyn til overskueligheden behandles de forskellige typer af krav, hver for sig.