Hvad er arbejdsklausuler?

Arbejdsklausuler er krav til løn- og arbejdsvilkår hos den leverandør, man handler med. Kravene stilles for at imødegå social dumping, og somme tider også bare for at signalere at ordentlige løn- og arbejdsvilkår har prioritet.

Begrebet social dumping betegner normalt forhold, hvor udenlandske lønmodtagere har løn- og arbejdsvilkår under sædvanligt dansk niveau. Herved forstås vilkår, som svarer til relevant overenskomst for det pågældende faglige område.

En arbejdsklausul går således ud på at sikre at leverandørens ansatte oppebærer en løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

Se Odense Kommunes standardklausul, som anvendes ved alle udbud som et led i kommunens aktive arbejde mod social dumping.

Nogle krav er frivillige at stille, andre er obligatoriske. I “Politik og strategi” gennemgås dels reglerne for anvendelsen af kravene, dels de overvejelser offentlige myndigheder bør gøre sig inden anvendelsen af kravene.

Eksempler og gode råd til formuleringen af kravene findes under “Gennemfør udbud“. Forslag til konkrete krav finder under “Hvad skal du købe?“.