Hvad er etiske krav?

Etisk handel er i princippet det samme som bæredygtigt eller ansvarligt indkøb. Etiske krav er derfor i udgangspunktet samlebetegnelsen for alle former for krav, der stilles i relation til ansvarlighed.

I dette værktøj er miljøkrav, arbejdsklausuler og sociale klausuler imidlertid udskilt og behandles særskilt. Her dækker etiske krav således over alle andre krav til ansvarlighed end de, der vedrører miljøet, arbejdstagerrettigheder og arbejdsmarkedet.

Etiske krav kan eksempelvis relatere sig til menneskerettigheder, korruption, skatteunddragelse, diskrimination eller børnearbejde. Kravene stilles for at sikre at den leverandør, man handler med ikke har en negativ indflydelse på forholdene eller alternativt udviser nødvendig omhu, dvs. har en procedure for at undgå samt håndtere negativ indflydelse.

Indkøb med fokus på etik hænger helt overordnet sammen med et ønske om at bekæmpe børnearbejde, korruption og diskrimination og være med til at sikre, at menneskerettigheder bliver overholdt. På et mere lavpraktisk niveau hænger det også sammen med at mindske risikoen for at blive associeret med en overtrædelse af forholdene.

Se indkøbspolitikken fra Egedal Kommune, hvor det er besluttet at produktionen og driften bag ethvert indkøb skal foregå på et socialt forsvarligt grundlag.

Nogle krav er frivillige at stille, andre er obligatoriske. I “Politik og strategi” gennemgås dels reglerne for anvendelsen af kravene, dels de overvejelser offentlige myndigheder bør gøre sig inden anvendelsen af kravene.

Eksempler og gode råd til formuleringen af kravene findes under “Gennemfør udbud“. Forslag til konkrete krav finder under “Hvad skal du købe?“.