Hvad er miljøkrav?

Når der stilles miljøkrav I forbindelse med indkøb, kalder man det også at købe grønt ind.

EU definerer offentlige grønne indkøb som “… en proces, hvorved offentlige myndigheder erhverver varer, tjenester eller får udført bygge- og anlægsarbejder, som har mindre miljøvirkning målt over levetiden sammenlignet med varer, tjenester og bygge- og anlægsarbejder med samme primære funktion…”

Grønne indkøb – eller brugen af miljøkrav – handler altså om at mindske miljøbelastningen i produktionen, leveringen eller udførelsen af det der købes ind.

Der kan være flere årsager til at stille miljøkrav. I de fleste tilfælde handler det om at bidrage til målsætninger i forhold til klimapåvirkning. I andre tilfælde handler det om at skabe grøn vækst. Miljøkrav i offentlige indkøb kan bidrage til at udvide markedet for grønne produkter, løsninger og services og dermed skabe vækst i virksomheder, der leverer dem og måske ovenikøbet fundamentet for nye virksomheder. Endelig kan miljøkrav vise sig at være en god forretning. Ved en totalomkostningstilgang – dvs. en tilgang, hvor ressourceforbrug og miljøpåvirkning i hele produktets eller servicens livscyklus indregnes – vil miljørigtige produkter og services mange gange være de mest efficiente.

Se videoklippet om Flyvestation Karup, som ved at indføre rensning af forurenet spildevand fra vask af helikoptere skabte både vækst hos virksomheden Envotherm og opnåede en årlig besparelse på 1. mio. kr. om året.

Se resten af Miljøstyrelsens casesamling fra 2013 om grønne produkter og grønne indkøb, der skaber vækst.

Nogle krav er frivillige at stille, andre er obligatoriske. I “Politik og strategi” gennemgås dels reglerne for anvendelsen af kravene, dels de overvejelser offentlige myndigheder bør gøre sig inden anvendelsen af kravene.

Eksempler og gode råd til formuleringen af kravene findes under “Gennemfør udbud“. Forslag til konkrete krav finder under “Hvad skal du købe?“.