Hvad er sociale klausuler?

En social klausul indebærer en social forpligtelse for den leverandør, der får opgaven. Sociale klausuler er krav til leverandøren om enten at integrere specifikke medarbejdergrupper i opgaveløsningen eller at forebygge nedslidning hos og fastholde de af medarbejderne, der skal varetage opgaveløsningen.

Formålet med social klausuler er, således at hjælpe grupper, der har svært ved at finde eller bevare fodfæste på arbejdsmarkedet – og dermed at bidrage til et rummeligt arbejdsmarked.

Se vejledningen fra Hillerød Kommune, hvor byrådet har besluttet at anvende sociale klausuler i udbud med henblik på at hjælpe de mange unge, der står uden praktikplads.

Se Københavns Kommunes indkøbspolitik, som beskriver hvordan kommunen arbejder med sociale klausuler, som led i både at skabe flere praktikpladser og at få flere i beskæftigelse.

Nogle krav er frivillige at stille, andre er obligatoriske. I “Politik og strategi” gennemgås dels reglerne for anvendelsen af kravene, dels de overvejelser offentlige myndigheder bør gøre sig inden anvendelsen af kravene.

Eksempler og gode råd til formuleringen af kravene findes under “Gennemfør udbud“. Forslag til konkrete krav finder under “Hvad skal du købe?“.