Belysning – Indendørs

Miljøkrav

Miljøkrav – Basis

Indendørs lyskilder

Kriterierne gælder for alle typer indendørs lyskilder, herunder lyspærer, lysstofrør, halogenpærer, LED og LED-rør, med mindre andet fremgår.

Genstand

Indkøb af ressource- og energieffektive lyskilder.

Tekniske specifikationer

Bemærk at stat, kommuner og regioner har forpligtet sig til energieffektive indkøb – Derfor anbefales det at anvende Energistyrelsens Indkøbsvejledning.

Energistyrelsens kriterium:

Lyskilder og arbejdslamper

Kriterium:

Lyskilder til nye og renoverede installationer og erstatningslyskilder til eksisterende installationer skal mindst have den levetid, der er anført i nedenstående tabel.

LyskildetypeLyskildelevetid
Halogenglødelamper2.000
Globeformet, pæreformet, reflektorformet eller kroneformet kompaktlysstofrør 6.000
Alle andre kompaktlysstofrør 10.000
Cirkelrør 7.500
T8 lysstofrør med elektromagnetiske forkoblinger (kun eksisterende installationer)15.000
Andre lysstofrør 20.000
Ikkeretningsbestemte HID-lyskilder (primært brændeposition) 12.000
Retningsbestemte HID-lyskilder (primært brændeposition) 9.000
Retrofit-LED-lyskilder med indbygget lysstyring 15.000
Andre LED-lyskilder 20.000

HID: højtryksdamplamper

Kriterium:

Lysstofrør til nye og renoverede installationer og erstatningslyskilder til eksisterende installationer må ikke have et kviksølvindhold, der overstiger værdierne i nedenstående tabel.

LyskildetypeKviksølvindhold mg/lampe)
Kompaktlysstofrør med en effekt på under 30W
2,5
Kompaktlysstofrør med en effekt på 30W eller mere 3
T5 lysstofrør med en levetid på under 25.000 timer 2,5
T5-lamper med en levetid på 25.000 timer eller mere 4
T8-lysstofrør med en effekt på under 70W og en levetid på under 25.000 timer 3,5
T8-lysstofrør med en effekt på 70W eller mere 5
T8-lamper med en levetid på 25.000 timer eller mere 5

Kriterium:

Vedrørende lyskilder til nye og renoverede installationer og erstatningslyskilder i eksisterende installationer: Der må ikke anvendes laminater og kompositplast til primæremballagen til selve belysningsudstyret. Bruges der papkasser og bølgepap, skal de være fremstillet af mindst 50 % genbrugsmateriale fra forbrugerleddet. Bruges der materialer af plast, skal de være fremstillet af mindst 50 % genanvendte materialer fra forbrugerleddet eller efterfølgende led.

Tildelingskriterier

Kriterium:

Der vil blive tildelt point, hvis lysudbyttet er mindst 110 % af minimumsværdien for den angive energiklasse.

Kriterium:

Der vil blive tildelt point, hvis lyskildelevetiden er mindst 120 % af den minimumsværdi, der er angivet.

Kriterium:

Der vil blive tildelt point, hvis kviksølvindholdet er mindst 80 % af den maksimumsværdi, der er angivet.

Forkoblinger, transformatorer og drivere

Bemærk at stat, kommuner og regioner har forpligtet sig til energieffektive indkøb – Derfor anbefales det at anvende Energistyrelsens Indkøbsvejledning.Læs mere i højre side om Energistyrelsens Indkøbsvejledning

Energistyrelsens kriterium:

Forkoblinger, transformatorer og drivere

Belysningssystemer

Genstand

Ressource- og energieffektiv design af nye belysningssystemer eller renovering af eksisterende belysningssystemer.

Udvælgelseskriterier

Kriterium:

Når der designes et nyt belysningssystem, skal tilbudsgiveren påvise, at designopgaven varetages af personale, som har mindst tre års erfaring med belysningsdesign og/eller egnede faglige kvalifikationer inden for belysningsteknik eller medlemskab af et fagligt organ inden for belysningsdesign.

Tekniske specifikationer

Bemærk at stat, kommuner og regioner har forpligtet sig til energieffektive indkøb – Derfor anbefales det at anvende Energistyrelsens Indkøbsvejledning.

Energistyrelsens kriterium:

Belysningssystemer

Tildelingskriterier

Kriterium:

Der vil blive tildelt point, hvis lystætheden er mindre end 90 % af de værdier, der er angivet som minimum.

Installation

Genstand

Ressource- og energieffektiv installation af nye belysningssystemer eller renovering af eksisterende belysningssystemer.

Udvælgelseskriterier

Kriterium:

Når der installeres et nyt eller renoveret belysningssystem, skal tilbudsgiveren påvise, at installationen varetages af personale, som har mindst tre års erfaring med belysningsinstallation og/eller egnede faglige kvalifikationer inden for elinstallation eller bygningsteknik eller medlemskab af et fagligt organ inden for belysningsdesign.

Tekniske specifikationer

Kriterium:

Tilbudsgiveren skal levere følgende til installation af nye eller renoverede belysningssystemer:

 • Demonteringsvejledning til armaturer
 • Vejledning i udskiftning af lyskilder og i, hvilke lyskilder der kan bruges i armaturerne uden at øge den angivne effekttæthed
 • Vejledning i, hvordan man betjener og vedligeholder belysningsstyring
 • Vejledning i, hvordan man justerer persondetektorers følsomhed og tidsforsinkede afbryder, og råd om, hvordan man i den forbindelse bedst opfylder belysningsbehovet uden en overdreven stigning i energiforbruget.
 • Vejledning i, hvordan man rekalibrerer og justerer dagslysstyring, f.eks. for at tage højde for ændringer af rummets layout.
 • Vejledning i, hvordan man justerer tidsafbryderes slukketid, og råd om, hvordan man i den forbindelse bedst opfylder belysningsbehovet uden en overdreven stigning i energiforbruget.

Kriterium:

Tilbudsgiveren skal træffe passende miljøforanstaltninger til at reducere affaldsmængden og nyttiggøre det affald, der produceres i forbindelse med installation af et nyt eller renoveret belysningssystem. Alle brugte lyskilder og armaturer og lysstyringer skal sorteres fra og sendes til nyttiggørelse i overensstemmelse med WEEE-direktivet.

Kontraktlige bestemmelser

Kriterium:

Leverandøren skal sikre, at nye eller renoverede belysningsinstallationer og lysstyringer fungerer korrekt og ikke forbruger mere energi end krævet.

 • Persondetektorers følsomhed og tidsforsinkede afbryder skal indstilles på passende niveauer for at opfylde belysningsbehovet uden et overdrevent energiforbrug
 • Persondetektorer skal kontrolleres for at sikre, at de fungerer korrekt, og at de er tilstrækkelig følsomme til at spore almindelige bevægelser i rummet
 • Dagslysstyring skal kalibreres, så den slukker lyset, når dagslyset er tilstrækkeligt.
 • Dæmpningsstyring skal kalibreres, så den sikrer det nødvendige niveau af dagslys og elektrisk lys i rummet
 • Tidsafbrydere skal sættes til en slukketid, der opfylder belysningsbehovet uden en overdreven stigning i energiforbruget
 • Ledningsføringen af brugerbetjente kontrolafbrydere og lysdæmpere skal kontrolleres for at sikre, at de styrer de relevante områder i rummet

Hvis lysstyringerne efter ibrugtagningen af rummet ikke forekommer at opfylde alle ovenstående kriterier, skal leverandøren justere og/eller rekalibrere lysstyringerne, så de opfylder kriterierne.

Kriterium:

Leverandøren skal sikre, at belysningsudstyret (herunder lyskilder og armaturer og lysstyringer) er installeret nøjagtig som specificeret i den oprindelige konstruktion.

Miljøkrav – Udvidet

Indendørs lyskilder

Kriterierne gælder for alle typer indendørs lyskilder, herunder lyspærer, lysstofrør, halogenpærer, LED og LED-rør, med mindre andet fremgår.

Genstand

Indkøb af ressource- og energieffektive lyskilder.

Tekniske specifikationer

Bemærk at stat, kommuner og regioner har forpligtet sig til energieffektive indkøb – Derfor anbefales det at anvende Energistyrelsens Indkøbsvejledning.

Energistyrelsens kriterium:

Lyskilder og arbejdslamper

Kriterium:

Lyskilder til nye og renoverede installationer og erstatningslyskilder til eksisterende installationer skal mindst have den levetid, der er anført i nedenstående tabel.

LyskildetypeLyskildelevetid
Retrofit-LED-lamper med indbygget lysstyring2.500
Globeformet, pæreformet, reflektorformet eller kroneformet kompaktlysstofrør 8.000
Andre kompaktlysstofrør med særskilt forkoblingsenhed10.000
Andre kompaktlysstofrør med indbygget forkoblingsenhed 12.000
Cirkelrør 8.000
T8 lysstofrør med elektromagnetiske forkoblinger (kun eksisterende installationer)15.000
Andre lysstofrør 25.000
Ikkeretningsbestemte HID-lyskilder (primært brændeposition) 12.000
Retningsbestemte HID-lyskilder (primært brændeposition) 9.000
Retrofit-LED-lyskilder med indbygget lysstyring 20.000
Andre LED-lyskilder 25.000

Kriterium:

Lysstofrør til nye og renoverede installationer og erstatningslyskilder til eksisterende installationer må ikke have et kviksølvindhold, der overstiger værdierne i nedenstående tabel.

LyskildetypeKviksølvindhold mg/lampe)
Kompaktlysstofrør
1,5
T5 lysstofrør med en levetid på under 25.000 timer 2
T5-lamper med en levetid på 25.000 timer eller mere 3
T8-lysstofrør med en effekt på under 70W og en levetid på under 25.000 timer 2,5
T8-lysstofrør med en effekt på 70W eller mere 4,5
T8-lamper med en levetid på 25.000 timer eller mere 5

Bemærk: Cirkelrør er ikke omfattet af dette kriterium.

Kriterium:

Vedrørende lyskilder til nye og renoverede installationer og erstatningslyskilder i eksisterende installationer: Der må ikke anvendes laminater og kompositplast til primæremballagen til selve belysningsudstyret. Bruges der papkasser og bølgepap, skal de være fremstillet af mindst 50 % genbrugsmateriale fra forbrugerleddet. Bruges der materialer af plast, skal de være fremstillet af mindst 50 % genanvendte materialer fra forbrugerleddet eller efterfølgende led.

Tildelingskriterier

Kriterium:

Der vil blive tildelt point, hvis lysudbyttet er mindst 110 % af minimumsværdien for den angive energiklasse.

Kriterium:

Der vil blive tildelt point, hvis lyskildelevetiden er mindst 120 % af den minimumsværdi, der er angivet.

Kriterium:

Der vil blive tildelt point, hvis kviksølvindholdet er mindst 80 % af den maksimumsværdi, der er angivet.

Forkoblinger, transformatorer og drivere

Bemærk at stat, kommuner og regioner har forpligtet sig til energieffektive indkøb – Derfor anbefales det at anvende Energistyrelsens Indkøbsvejledning.Læs mere i højre side om Energistyrelsens Indkøbsvejledning

Energistyrelsens kriterium:

Forkoblinger, transformatorer og drivere

Belysningssystemer

Genstand

Ressource- og energieffektiv design af nye belysningssystemer eller renovering af eksisterende belysningssystemer.

Udvælgelseskriterier

Kriterium:

Når der designes et nyt belysningssystem, skal tilbudsgiveren påvise, at designopgaven varetages af personale, som har mindst tre års erfaring med belysningsdesign og/eller egnede faglige kvalifikationer inden for belysningsteknik eller medlemskab af et fagligt organ inden for belysningsdesign.

Tekniske specifikationer

Bemærk at stat, kommuner og regioner har forpligtet sig til energieffektive indkøb – Derfor anbefales det at anvende Energistyrelsens Indkøbsvejledning.

Energistyrelsens kriterium:

Belysningssystemer

Tildelingskriterier

Kriterium:

Der vil blive tildelt point, hvis lystætheden er mindre end 90 % af de værdier, der er angivet som minimum.

Installation

Genstand

Ressource- og energieffektiv installation af nye belysningssystemer eller renovering af eksisterende belysningssystemer.

Udvælgelseskriterier

Kriterium:

Når der installeres et nyt eller renoveret belysningssystem, skal tilbudsgiveren påvise, at installationen varetages af personale, som har mindst tre års erfaring med belysningsinstallation og/eller egnede faglige kvalifikationer inden for elinstallation eller bygningsteknik eller medlemskab af et fagligt organ inden for belysningsdesign.

Tekniske specifikationer

Kriterium:

Tilbudsgiveren skal levere følgende til installation af nye eller renoverede belysningssystemer:

 • Demonteringsvejledning til armaturer
 • Vejledning i udskiftning af lyskilder og i, hvilke lyskilder der kan bruges i armaturerne uden at øge den angivne effekttæthed
 • Vejledning i, hvordan man betjener og vedligeholder belysningsstyring
 • Vejledning i, hvordan man justerer persondetektorers følsomhed og tidsforsinkede afbryder, og råd om, hvordan man i den forbindelse bedst opfylder belysningsbehovet uden en overdreven stigning i energiforbruget.
 • Vejledning i, hvordan man rekalibrerer og justerer dagslysstyring, f.eks. for at tage højde for ændringer af rummets layout.
 • Vejledning i, hvordan man justerer tidsafbryderes slukketid, og råd om, hvordan man i den forbindelse bedst opfylder belysningsbehovet uden en overdreven stigning i energiforbruget.

Kriterium:

Tilbudsgiveren skal træffe passende miljøforanstaltninger til at reducere affaldsmængden og nyttiggøre det affald, der produceres i forbindelse med installation af et nyt eller renoveret belysningssystem. Alle brugte lyskilder og armaturer og lysstyringer skal sorteres fra og sendes til nyttiggørelse i overensstemmelse med WEEE-direktivet.

Kontraktlige bestemmelser

Kriterium:

Leverandøren skal sikre, at nye eller renoverede belysningsinstallationer og lysstyringer fungerer korrekt og ikke forbruger mere energi end krævet.

 • Persondetektorers følsomhed og tidsforsinkede afbryder skal indstilles på passende niveauer for at opfylde belysningsbehovet uden et overdrevent energiforbrug
 • Persondetektorer skal kontrolleres for at sikre, at de fungerer korrekt, og at de er tilstrækkelig følsomme til at spore almindelige bevægelser i rummet
 • Dagslysstyring skal kalibreres, så den slukker lyset, når dagslyset er tilstrækkeligt.
 • Dæmpningsstyring skal kalibreres, så den sikrer det nødvendige niveau af dagslys og elektrisk lys i rummet
 • Tidsafbrydere skal sættes til en slukketid, der opfylder belysningsbehovet uden en overdreven stigning i energiforbruget
 • Ledningsføringen af brugerbetjente kontrolafbrydere og lysdæmpere skal kontrolleres for at sikre, at de styrer de relevante områder i rummet

Hvis lysstyringerne efter ibrugtagningen af rummet ikke forekommer at opfylde alle ovenstående kriterier, skal leverandøren justere og/eller rekalibrere lysstyringerne, så de opfylder kriterierne.

Kriterium:

Leverandøren skal sikre, at belysningsudstyret (herunder lyskilder og armaturer og lysstyringer) er installeret nøjagtig som specificeret i den oprindelige konstruktion.

Etiske krav

FN’s Global Compact

”FN’s Global Compact består af følgende 10 principper, der lyder som følger:

 1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede Menneskerettigheder
 2. Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne
 3. Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling
 4. Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde
 5. Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde
 6. Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold
 7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
 8. Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed
 9. Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier
 10. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse”

Læs mere om FN’s 10 principper på FN’s hjemmeside.

Krav til menneskerettigheder

Eksempel på uddybning af krav til menneskerettigheder

Leverandøren indestår for, at Leverandøren ved opfyldelsen af Rammekontrakten til enhver tid overholder gældende lovgivning om forbud mod forskelsbehandling på grund af hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap og national, social eller etnisk oprindelse, hvilket blandt andet indebærer:

 • At det leverede og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om eliminering af diskrimination er respekteret, således som dette princip bl.a. har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 111 om diskrimination.
 • At det leverede og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til ligeløn er respekteret, således som dette princip bl.a. har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 100.”

Eventuelt kan der henvises til hvilke punkter i FN’s Global Compact kravet vedrører. Eksempelvis med følgende formulering: ”Leverandøren forpligter sig til ved opfyldelsen af Rammekontrakten at sikre overholdelsen af grundlæggende menneskerettigheder, som fastlagt i princip 1 og 2 i FN’s Global Compact og UN Guiding Principles on Business and Human Rights.”

Krav til anti-korruption

”Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Rammekontrakten til at afholde sig fra at bestikke eller på anden måde uretmæssigt påvirke offentlige embedsmænd, domstole og/eller private parter.”

Eventuelt kan der henvises til hvilke punkter i FN’s Global Compact kravet vedrører. Eksempelvis ved følgende formulering: ”Leverandøren forpligter sig således ved opfyldelsen af Rammeaftalen til at afholde sig fra alle former for korruption som fastlagt i princip 10 i FN’s Global Compact.”

Arbejdsklausuler

Sociale klausuler